It’s in our nature

Spinwaves organiseert een nieuwe werkplek om complexe vraagstukken op te lossen. Dat doen we door samen te werken met een bijzondere community van mensen. Startups, studenten, innovators en gepassioneerde wereldverbeteraars vormen de Spinwaves. Zij buigen zich over complexe vraagstukken en komen met spraakmakende, duurzame oplossingen.

Spinwaves halen inspiratie vanuit de natuur. De natuur beschikt over 3.8 miljard jaar kennis en design om in veranderende omstandigheden te overleven. En nog belangrijker: wij zijn zelf onderdeel van de natuur.

De natuur heeft antwoorden op vragen hoe we fijnstof kunnen reduceren of om te gaan met wateroverlast en grondstoffen verbruik. De natuur is een bron van duurzame energie. Maar ook hoe anders om te gaan met organisatiecultuur en veranderopgaven.

Spinwaves past deze kennis toe in een energieke werkvorm, een hackathon.
Een hackathon is een creatieve vorm van probleem oplossen. Onder tijdsdruk ontwerpen de deelnemers een proof of concept, dat mogelijk in een vervolg ook wordt gebouwd.

Klimaatdoelstellingen
Met iedere opgave die wij hacken dragen we bij aan het behalen van een klimaatdoelstelling. Welke doelstellingen dat zijn, zie je aan de icoontjes die vermeld zijn bij de hackathon.